Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique

Literaire Prijs 2014

2e Literaire Prijs Prins Alexander van België
2 december 2014

VOORSTELLING VAN DE PRIJS

H.K.H. prinses Léa van België wil met de oprichting van een jaarlijkse literaire prijs hulde brengen aan haar echtgenoot. De prijs zal op 29 november worden uitgereikt, de dag waarop hij overleed. Dit jaar is een uitzondering op de regel.

Z.K.H. prins Alexander was een gepassioneerd lezer van alle genres, zij het vooral van werken over historische of wetenschappelijke onderwerpen.

Deze literaire prijs wordt georganiseerd door het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België, die de praktische organisatie ervan overlaat aan uitgeverij Avant-Propos en Action & Communication.

In 2012 stond de eerste Literaire Prijs Prins Alexander van België in het teken van het historische of filosofische essay met betrekking tot de geschiedenis of het erfgoed van België.

De 2e Literaire Prijs Prins Alexander van België wordt uitgereikt in 2014 en handelt over het volgende onderwerp: een wetenschappelijk essay met hoge vulgariserende waarde in het medische domein.

Prinses Léa van België dankt van harte de juryleden die de manuscripten hebben gelezen en de laureaten hebben gedelibereerd.

-  Juryleden voor de Franstalige essays

o Baron Brotchi, Diensthoofd Neurochirurgie in het ziekenhuis Erasme, Professor Emeritus.
o Professor Jean-Luc Vandenbossche, Diensthoofd Cardiologie te CHU Saint-Pierre – Brussel.
o De heer Benoît Van Tichelen, Psycholoog, Coordinator Entre Mots – Clinique Saint-Pierre te Ottignies
o Professo Emeritusr, UCL Charles van Ypersele de Strihou, voormalig President dvan het Académie Royale de Médecine de Belgique en Sectretaris van het Fondation Cardiologique Princesse Lilian

-  Juryleden voor de Nederlandstalige essays

o Prof Jacques Caemaert, Kliniekhoofd Neurochirurgie UZ Gent
o Prof. Peter Hellings, NKO-GH, Adjunct-kliniekhoofd UZ Leuven

DE LAUREATEN

Hier de twee laureate van de tweede Literaire prijs Prins Alexander van België uitgereikt deze tweede December 2014 in het Egmontpaleis door H.K.H. prinses Léa van België.

1. De Nederlandstalige laureaten : Jean-Baptiste WATELET van de Gentse Universiteit en Jozef VAN THIELEN van het militair ziekenhuis Koningin Astrid te Neder-Over-Heembeek.
Het werk getiteld “Allen tezamen ten dienste van het auditieve welzijn in België: kruislezing van de civiele- en militaire bijdragen in de strijd tegen lawaaislechthorendheid” wordt door de jury weerhouden als winnaar van de tweede literaire prijs ‘Prins Alexander van België’ 2014. Prof. Dr. Jean-Baptiste Watelet van de Universiteit Gent, en Majoor Dr. Jozef Van Thielen van het Militair Hospitaal Koningin Astrid begeleiden de lezer in de boeiende wereld van de werking van het gehoorszintuig, met specifieke aandacht voor de verschillende vormen van lawaaitrauma en de impact hiervan op het algemeen functioneren. De passages over de verschillende initiatieven om lawaaiblootstelling te verminderen of te controleren, hebben een grote maatschappelijke relevantie en bieden perspectieven voor het algemeen auditief welzijn in België. Naast de beschrijving van initiatieven om het gehoor te beschermen in de burgerwereld, bieden de auteurs suggesties voor preventieve maatregelen in het militaire kader. Gezien het belang van een degelijk functionerend gehoorsysteem voor één ieder in België, heeft dit werk een grote maatschappelijke impact.

2. De Franstalige laureaat : Vincent GEENEN van de Université de Liège.
In zijn essay « Voyage à travers le thymus », vertelt Vincent Geenen ons de ontdekking van de thymus, een orgaan die eigen genen identificeert en zo voorkomt dat ze worden afgestoten als vulgaire indringers.
Aanvankelijk ontdekte hij de thymus op het kruispunt van onze zenuwstelsels, endocriene en het immuunsysteem, het programmeren van immuun tolerantie ten opzichte van neuro-endocriene formaties.
Verder ontdekken we de geschiedenis van de immunologie tot vandaag met nadruk op de voorbijgaande aard van de juistheid van de informatie omdat en verder onderzoek constant nodig is om de wetenschap te laten vorderen.
Tijdens een volgende reis ontdekken we zijn persoonlijk verhaal van inwijding in de materie tot wetenschappelijk onderzoek, de dosering van oxytocine in het menselijk serum. Oxytocine wordt gesynthetiseerd door thymuscellen die de auteur inspireren in het onderzoek naar de presentatie van specifieke peptiden van het neuro-endocriene systeem thymiue epiteel. Uitbreiding van het concept bieden een frisse kijk op diabetes van het type 1 en nieuwe behandelingen.
Deze 3 tochten eindigen in een getuigenis dat zijn geloof in conflict staat met de wetenschap. Een tocht door de geschiedenis die oneindig is.
Deze monografie zal alle jargon uitsluiten wat het lezen ervan vergemakkelijkt. We worden er slimmer van! Ze schetst meerdere domeinen. Geschiedenis, filosofie, wetenschap en geloof komen aan bod.

THEMA’S VOOR VOLGENDE LITERAIRE PRIJZEN

-  De 3de Literaire Prijs Prins Alexander van België zal als thema hebben : het kinderboek. Deze zal uitgereikt worden 29 november 2016.
-  De 4de Literaire Prijs Prins Alexander van België zal als thema hebben : een politieroman. Deze zal worden uitgereikt 29 november 2018.

Infos : fx actionetcommunication.be