Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique

Presentatie

Zoals altijd stelt het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander zich ten dienste van de meest hulpbehoevenden van ons land.

H.K.H. Prinses Léa van België wenst haar medeleven uit te drukken aan de talrijke personen die werden getroffen door wateroverlast. Heel speciaal aan diegenen die een naaste zijn verloren. Het Hulpfonds stelt zich ten dienste van de meest getroffenen in de mate van het mogelijke.

Contact : info.fondsdentraidehulpfonds maximusconfessor.all2all.org

Fiat en Alfa Romeo organiseren eind augustus een autorally ten bate van het Hulpfonds. De bijdrage gaat naar slachtoffers van de rampen in de provincie Luxemburg.

Het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België

Het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België is een stichting die mensen wilt helpen die door tegenslag of ziekte getroffen werden. Armere families en kinderen, zieken, gehandicapten of de zwakste uit onze maatschappij kunnen hulp en steun vinden bij het Fonds. De stichting geeft voorrang om hulp te bieden aan personen in België

Elk jaar komt het fonds tussen bij particulieren, liefdadigheidsverenigingen of minder bekende doelen die het moeilijk hebben om alleen te overleven.
Het Fonds zal elk geval overleggen zonder onderscheid en voor gans België na het voorleggen van een dossier.

De eigenschappen van het Hulpfonds zijn :

  • Werking zonder tussenpersonen
  • Doorzichtigheid ; her verzamelde geld wordt onmiddellijk uitgedeeld aan de gesteunde projecten.
  • Zuinig beheer ; het Fonds voert zijn actie dank zij de hulp van vrijwilligers en sponsors Elke ingezamelde euro wordt verdeeld ( met uitzondering voor de kosten van het drukwerk waarvoor we nog niet gesponsord worden)
  • Nationale wilsuiting ; Het Hulpfonds wilt zijn steun geven aan alle gemeenschappen van het land maar uitsluitend in België
  • Respect voor de geholpen personen

Onder het voorzitterschap van Z.K.H. Prins Alexander geniet het Hulfonds van het werk en de persoonlijke betrokkenheid van zijn echtgenote Prinses Lea die zichzelf verplaatst op het terrein om van dichter bij de projecten te volgen.

« We leven in een wereld van eenzaamheid waar solidariteit en menselijk contact belangrijker zijn dan ooit. Het Hulpfonds wil een warme hand uitsteken aan al diegene die mishandeld werden door het leven »

H.K.H. Prinses Lea van België. Juni 2006